Parc del Camí Comtal


Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) va adjudicar el dia 7 de juliol de 2011 a la UTE formada per Alday Jover Arquitectos SLP / RCR Arquitectes SLP / West 8 la redacció dels projectes d’urbanització i construcció de les tres primeres fases del parc lineal de la Sagrera-Sant Martí, a proposta de la Mesa de Contractació. El disseny presentat per aquest grup, denominat El Parc del Camí Comtal, va ser elegit per unanimitat del jurat creat per resoldre el concurs pel que havien estat seleccionades cinc propostes. El nom i la urbanització pretenen recuperar de la memòria el traçat de l'antic Rec Comtal unint el territori per on circulava, aproximadament la gran infraestructura hidràulica de Barcelona.

En la proposta guanyadora destaca la qualitat paisatgística dels espais públics mitjançant àgores (esplanades amb lleugeres ondulacions entre franges arbrades que funcionen com a pantalles amb els vials laterals) amb gran diversitat d’usos i activitats, nombrosos espais de trobada i una bona accessibilitat. Tampoc suposa cap dificultat constructiva per adequar-se a les càrregues previstes per a les lloses de cobertura ferroviària.

L’adjudicació es fa per un import de 1.228.800 € (més IVA) i el termini de realització dels treballs és de 14 mesos.

El gran parc del nord de la ciutat tindrà més de 38 ha i 4 km de longitud i es construirà sobre la plataforma que cobrirà l’estació i les infraestructures ferroviàries del projecte de la Sagrera que estan executant els integrants de BSAV: Ministeri de Foment, Adif, Renfe, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.[+]

Diagonal verda, a Facebook

Bloc Diagonal verda BCN

Silvia Angulo, "El parque de Sant Andreu-Sagrera, la plaza de las mil banderas", La Vanguardia, 6 d'agost de 2012